Verduurzaamt bedrijventerreinen

Leuk dat je mijn website bezoekt. Ik verduurzaam bedrijventerreinen en leg je uit waarom en hoe.
Ik laat je zien wat mijn diensten zijn en aan welke projecten ik heb gewerkt.
In media en publicaties staan een aantal interessante artikelen. Ik vertel je wat meer over mezelf.
En natuurlijk hoop ik dat je contact met me opneemt om te zien wat we samen kunnen ondernemen.

 

Ik verduurzaam bedrijventerreinen

 

Waarom

 omdat daar het hart ligt van de veranderingen waar
ik aan wil werken: 
omschakelen naar een duurzame economie,
met hernieuwbare energie en van afval naar grondstoffen

 omdat ondernemers hun verantwoordelijkheid kunnen pakken door slim te werken aan hun eigen toekomst

 omdat ondernemers verschil kunnen maken

 omdat ik het heel belangrijk vind

 

Hoe

 door verbindingen te leggen tussen ondernemers onderling,
tussen ondernemers en kennispartners 
Ik noem dat horizontale verbindingen

 door verbindingen te leggen tussen dat wat we op het bedrijventerrein willen realiseren 
en de programma’s en projecten bij de lokale overheid,
de regio, de provincie, het rijk en Europa 
Ik noem dat verticale verbindingen

 door samen te werken met betrouwbare partners en deskundigen

Ontwikkelen
en regisseren

Ik ontwikkel een aanpak
door mensen samen te brengen.
Door op zoek te gaan naar
duurzame verbindingen.

Lees meer


Adviseren

Ik adviseer overheden,
ondernemers en ondernemers-
verenigingen die hun bedrijven-
terrein willen verduurzamen.

Lees meer

Realiseren

Ik help en ondersteun bij het
realiseren van processen én
projecten. Ik zet mijn netwerk in bij
overheden en bij kennisinstellingen.

Lees meer

Een aantal interessante publicaties over deze thema’s

Je wilt wel,
maar hoe dan?

Regie op Energie

Kansen voor waterstof
in de Liemers

Lessons learned na 4 jaar

Weg met de wegwerp-
economie

’t Eilands
Energieverbond

Ik ben Wim. Regisseur van samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid.
Ik ben van het verbinden van mensen en organisaties. Daar ligt de kracht om transities te versnellen.
Eigen wijze mensen verbinden aan één gemeenschappelijk, duurzaam doel. Dan samen op pad gaan. Dat is het mooiste wat er is!

Duurzame, toekomstbestendige gebiedsontwikkeling vraagt om mensen die over de grenzen van hun eigen organisatie heen kunnen kijken. Van hun eigen ‘postzegel’ afkomen. Samen een nieuwe puzzel durven leggen waar slechts de contouren van bekend zijn.  Zonder blauwdruk. Maar wel met geloof in de kansen. Met vertrouwen in elkaar en in het plan waaraan we werken.
Publiek-private samenwerking met nieuwe arrangementen. Meer coöperatie, minder BV. 

Nieuwsgierig zijn. Durven luisteren. Op zoek gaan naar drijfveren. Kansen zien. Doorvragen als het nodig is. Doorpakken als het kan.  Dat kenmerkt mijn aanpak.

In de vele samenwerkingsverbanden heb ik de wereld van ondernemers steed beter leren kennen. 
En als voormalig gemeentesecretaris ken ik ook de worstelingen bij lokale overheden tussen ambities en realiteit. Tussen regie moeten voeren maar niet (alleen) kunnen.

De kern is of we aan tafel mensen daadwerkelijk kunnen verbinden. Niet altijd, maar meestal lukt me dat prima!

Connect met mij op linkedin