Verduurzaamt bedrijventerreinen

Een greep uit mijn meest actuele projecten

Realiseren van CO2 reductie in de Liemers

Op de 34 bedrijventerreinen in de Liemers was in 2016 nergens sprake van een gerichte aanpak om bedrijven en bedrijventerreinen te verduurzamen. 
Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Groene Allianties de Liemers is een aanpak ontwikkeld die mede dankzij Europese subsidie in de periode 2016- 2020 is uitgevoerd.

Resultaten
158 ondernemingen geholpen met energie besparen, inkopen van groene energie, opwekken van duurzame energie én delen van restwarmte
40 businesscases gericht op CO2-reductie.
Jaarlijkse beperking van de CO2-emissie met 2.200 ton/a

Startgesprek energie besparen

Onbekendheid? Geen interesse, geen tijd….?
Nog heel wat bedrijven voldoen niet aan de wettelijke energieverplichtingen. Met een jaarlijks energieverbruik van tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) ben je verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.
Om bedrijven en instellingen in de gemeente Montferland te helpen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen zijn  ‘startgesprekken’ uitgevoerd: we gingen op bezoek, bevroegen de ondernemers over hun energiegebruik en maakten inzichtelijk met welke maatregelen zij zeer rendabel energie kunnen gaan besparen. 

Bedrijventerrein ’t Holland

Ook op bedrijventerreinen ligt er potentie voor het  verduurzamen van energie.
Wat zijn effectieve en slimme stappen op de weg om een bedrijventerrein CO2 neutraal te maken?  Hoe laten we overheden (gemeente, provincie), ondernemers en ondernemersverenigingen samenwerken in het toekomstbestendig maken van dit bedrijventerrein?

Samen met BlueTerra, Kortman DGO en de gemeente Duiven hebben we een ‘opschaalbare aanpak’ ontwikkeld. Daarin focussen we op het besparen en verduurzamen van energie voor de individuele ondernemer én voor het bedrijventerrein als geheel. Doelstelling is om  bedrijven tenminste te laten voldoen aan wet- en regelgeving én om stappen te zetten om CO2 neutraal te worden. We schenken ook aandacht aan aspecten als circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Uitvoering van dit project start in 2021.

  Verzilver uw dak

  Voor ondernemers en vastgoedeigenaren in de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Doesburg heeft de provincie Gelderland het programma ‘Verzilver uw dak’ opgezet. Dit programma ontzorgt ondernemers en vastgoedeigenaren om hun bedrijfsdaken in te zetten voor zonne-energie. 

  In dit project heb ik samengewerkt met DOORadvies , gemeenten Duiven en Westervoort, MKB Duiven en ondernemersvereniging Lindus.

  Resultaten
  Ruim 30 deelnemers
  Tal van SDE-aanvragen
  Potentie van enkele duizenden zonnepanelen in het ­verschiet

  Duurzaam Gelders Eiland

  Wat heeft een directeur van een steenfabriek gemeen met een bestuurder van een woningstichting én een producent van bouwgrondstoffen?  Een gemeenschappelijke droom én plan om het energieverbruik op het Gelders Eiland stapsgewijs te verduurzamen.
  De sleutel is samenbrengen en samenwerken.
  Ik heb samen met ondernemers, bestuurders, projectontwikkelaars en Groene Allianties de Liemers een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld waar iedereen baat bij heeft.

  Resultaten
  Meerjarig plan ‘Duurzaam Gelders Eiland’
   Een gezamenlijke ambitie om stapsgewijs én modulair 84 GWh aan duurzame energie op te wekken
  Op een coöperatieve wijze: van, voor en door inwoners en ondernemers van het Gelders Eiland

  Regie op energie

  Besparen op je energieverbruik en dus op kosten. Maar ook gelijk voldoen aan wettelijke verplichtingen die op je bordje liggen? Zelf structureel regie nemen op je energieverbruik. Hoe dan?

  Samen met energieconsultants heb ik een aanpak ontwikkeld ‘Regie op Energie’. Ondernemers worden langjarig ontzorgd. De aanpak heeft goedkeuring gekregen van de overheid, het bevoegd gezag.

  Resultaten
  Ruim 100 ondernemers hebben zich inmiddels aangemeld en doen mee
   Een goede basis om op te schalen naar ­ondernemers en instellingen in heel Gelderland
   Potentieel aan jaarlijks energiebesparende ­maatregelen: ruim € 300.000 

  Weg met de wegwerpeconomie

  Hoe gaan we praktisch aan de slag bij bedrijven met het verduurzamen van hun afvalstromen? Zijn er nieuwe businesscases te ontwikkelen? Kan een gebiedsgerichte aanpak op bedrijventerreinen succesvol zijn?
  In het project ‘Weg met de wegwerpeconomie’ werk ik samen met een netwerk van ondernemers, wetenschappers en ambtenaren. Samen stimuleren we de transitie naar een circulaire economie in de Liemers, Regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. 

  Dit project richt zich op concrete proposities voor ondernemers op bedrijventerreinen.

  Resultaten
  Diverse businesscases rond piepschuim, hout en ICT apparatuur
  Veel ‘lessons learned’ voor toekomstige processen

  Gilde van Versnellers

  Ik ben lid van het  Gilde van Versnellers.  Met dit Gilde bouwen we aan het energiebedrijf van de toekomst. Onze eigen regionale energiebrouwerij opzetten. Door het versnellen en verbinden van lokale, duurzame  energieprojecten, brouwen en leveren we in 2030 duurzame energie voor 20% van de huishoudens in de regio Arnhem-Nijmegen.

  Jouw project hier?
  Neem contact op 06 20 96 27 39